دل تکونی از خونه تکونی واجب ترِه


دلتو بتکون

از حرفا

گناه ها

بُغضا

کینه ها 

دلتو بتکون از کوتاهی های خودت

دلتو بتکون از لحظه های غافل شدن از خداوامام زمانت

و..


موضوعات مرتبط: آوای انتظار

تاريخ : سه شنبه ششم مرداد 1394 | 16:2 | نویسنده : سيد سجاد اطهر موسوي تبتي | 1نظر Comment

مناجات با حضرت حجت اروحنا فدا:

 

مى شود فرصت ديدار مهيّا حتماً

 

بد به دل راه مده مى رسد آقا حتماً

 

اى كه دنبال دواى غم هجران هستى

 

مى شود درد نهان تو مداوا حتماً

 

اگر امروز نشد بوسه به دستش بزنيم

 

وعده ى ما همه افتاده به فردا حتماً

 

ثمر گريه ى ما خنده ى روز فرج است

 

آن زمان مى شكفد خنده به لب ها حتماً

 

دورى غيبت طولانى و تأخير ظهور

 

امتحانى است براى همه ى ما حتماً

 

كار ما منتظران چيست؟ اميد و تقوا

 

غم نخور مى شود آخر گره ها وا حتماً

 

هركه در زمره ى ما منتظران مى باشد

 

مى كند تا به ابد پشت به دنيا حتماً

 

انبياء منتظر آمدنش مى باشند

 

مى رسد پشت سرش حضرت عيسى حتماً

 

كاش باشيم و ببينيم كه روز رجعت

 

مى سپارد عَلَم خويش به سقّا حتماً

 

زره شير خدا بر تن و شمشير به دست

 

مى رسد منتقم حضرت زهرا حتماً

 

انتقام دَرِ آتش زده را مى گيرد

 

و به آتش بكشد آن دو نفر را حتماً


موضوعات مرتبط: آوای انتظار

تاريخ : جمعه دوم مرداد 1394 | 22:57 | نویسنده : سيد سجاد اطهر موسوي تبتي | نظر Comment

مناجات با حضرت حجت اروحنا فدا:

 

مى شود فرصت ديدار مهيّا حتماً

 

بد به دل راه مده مى رسد آقا حتماً

 

اى كه دنبال دواى غم هجران هستى

 

مى شود درد نهان تو مداوا حتماً

 

اگر امروز نشد بوسه به دستش بزنيم

 

وعده ى ما همه افتاده به فردا حتماً

 

ثمر گريه ى ما خنده ى روز فرج است

 

آن زمان مى شكفد خنده به لب ها حتماً

 

دورى غيبت طولانى و تأخير ظهور

 

امتحانى است براى همه ى ما حتماً

 

كار ما منتظران چيست؟ اميد و تقوا

 

غم نخور مى شود آخر گره ها وا حتماً

 

هركه در زمره ى ما منتظران مى باشد

 

مى كند تا به ابد پشت به دنيا حتماً

 

انبياء منتظر آمدنش مى باشند

 

مى رسد پشت سرش حضرت عيسى حتماً

 

كاش باشيم و ببينيم كه روز رجعت

 

مى سپارد عَلَم خويش به سقّا حتماً

 

زره شير خدا بر تن و شمشير به دست

 

مى رسد منتقم حضرت زهرا حتماً

 

انتقام دَرِ آتش زده را مى گيرد

 

و به آتش بكشد آن دو نفر را حتماً


موضوعات مرتبط: آوای انتظار

تاريخ : جمعه دوم مرداد 1394 | 22:56 | نویسنده : سيد سجاد اطهر موسوي تبتي | نظر Comment


.: Weblog Themes By RoozGozar.com :.