براي دوستاني که مي خواهند از زبان تبتي/بلتي اآشنا شوند ، اينجا رسم الخط و مطالب ديگر درباره اين زبان و ثقافت اآںها مي گزاريم: فعلا از اين انواع اآشنا شويد بعدا من با فرصت توضيح مي دهم و روش نوشتن و بعضي از کلمات را هم با ترجمه اينجا ميزارم تا براي دوستان قابل استفاده قرار بگيرد. زبان تبتي از چپ به راست مثل انگليسي نوشته ميشود

واينک حروف تهجي زبان تبتي،

Tibetan consonants

حروف واويل:

Tibetan vowel diacritics

حروفي که صدائي دو حرف را باهم ادا ميکنند

Standard letter combinations in Tibetan

اعداد از يک تا صفر،

Tibetan numerals

علائمي که نوشتاري استفاده ميشود:

Tibetan punctuation and other symbols

 


موضوعات مرتبط: درباره زبان تبتي/بلتي

تاريخ : شنبه بیست و سوم فروردین 1393 | 15:3 | نویسنده : سيد سجاد اطهر موسوي تبتي | 11 نظر Comment


.: Weblog Themes By RoozGozar.com :.